wijkcromvliet@hotmail.com

Inwoners

Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Cromvliet?

Demografische gegevens van onze wijk zijn te vinden op deze site

Voor andere gegevens van onze wijk, zie deze site

Gemeente Rijswijk

Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
T: 14070 (keuzetoets 4)
www.rijswijk.nl

Afval

Afvalkalender en grofvuil info:
www.avalex.nl

Ontspanning

Park Cromvliet (bij Huize Cromvliet)
Entree Beetslaan en Cromvlietkade

Speeltuin Penninglaan
In de Penninglaan ter hoogte van nummer 23 bij het blauwwit gestreepte hek

Belangrijke contactpersonen

Gebiedsregisseur Rául Garcia
u kunt contact met hem opnemen als u ideeën heeft voor het verbeteren van de wijk E: RGarcia@Rijswijk.nl
T: 06 343 280 94

Wijkwethouder Larissa Bentvelzen
E: lbentvelzen@rijswijk.nl

Wijkagent Dennis Liefhebber
T: 0900-8844 Instagram-account

Scholen

Basisschool Kronenburgh
Broekslootkade 95/97
2281 TC Rijswijk
T: 070 - 2210382
http://www.bs-kronenburgh.nl

OBS Nicolaas Beets
Beetslaan 97
2281 TH Rijswijk
T: 070 - 395 26 09
W: www.obs-nicolaasbeets.nl