wijkcromvliet@hotmail.com

 scroll down for English

Aan tafel met en bij buurtgenoten 

Cromvliet Buurtdiner 

 

Op zaterdag 1 juli 2023 kunt u deelnemen aan de derde editie van het Cromvliet buurtdiner. 
Schrijf snel in en geniet van een gezellige avond eten en drinken, samen met uw buurtgenoten! 

Het Cromvliet buurtdiner is een driegangenmenu in de vorm van een ‘walking dinner’. U eet het voor- en hoofdgerecht en dessert op verschillende adressen, met telkens andere buurtgenoten. Tussen de gangen door loopt u naar het volgende adres. 
We beginnen gezamenlijk met een welkomstdrankje en gaan daarna per adres in groepjes van 6 tot 8 buurtgenoten uiteen. Alle deelnemers komen tot slot samen op één adres voor het dessert, dat door de buurtcommissie wordt verzorgd.
Het diner start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. De kosten voor het driegangendiner inclusief drank en koffie/thee, bedragen € 22,50 per persoon.  

 

Ook koks gezocht!
Om het buurtdiner te kunnen organiseren zijn er deelnemers én ook koks nodig. 
U kunt op twee manieren deelnemen:  

  • Vindt u het leuk om mee te eten en te genieten van een driegangendiner?
    Dan meldt u zich aan als deelnemer aan het diner. 
  • Vindt u het leuk om mee te eten én een gerecht te koken voor 6 tot 8 buurtgenoten? Dan meldt u zich aan als deelnemer en kok. U verzorgt een voor- of hoofdgerecht bij u thuis. Een buurtgenoot kookt voor u de andere gang. De kosten voor het bereiden van het gerecht krijgt u uiteraard vergoed.  

 

Aanmelden
Meldt u zich uiterlijk 29 mei 2023 aan via wijkcromvliet@hotmail.com en laat weten of u alleen gezellig wilt mee-eten of dat u ook een gerecht wilt maken. Na inschrijving nemen wij contact op met alle deelnemers en koks. Aan de hand van de aanmeldingen maken wij een schema voor de avond. 

Wij hopen dat u meedoet aan het derde buurtdiner!

Hartelijke groet,
Buurtcommissie Cromvliet 

 


 

Dinner with and among neighbours 

Cromvliet Neighbourhood Dinner 

 

On Saturday, July 1, 2023, you can participate in the third edition of the Cromvliet neighbourhood dinner.  Register quickly and enjoy a pleasant evening of food and drinks, together with your neighbours! 

The Cromvliet neighbourhood dinner is a three-course menu in the form of a ‘walking’ dinner. You eat the starter, main course and dessert at different addresses, with different neighbours each time. Between the courses you walk to the next address. 
We start together with a drink and then go off to different addressess in groups of 6 to 8 neighbours. Finally, all participants will gather at one address for dessert, provided by the neighbourhood committee.
The dinner starts at 6:30 p.m. and lasts until about 10:30 p.m. The cost for the three-course dinner, including drinks and coffee/tea, is €22.50 per person.  

 

Wanted: cooks!
To organize the neighbourhood dinner, participants as well as cooks are needed. 
You can participate in two ways:  

  • Do you like to enjoy a three-course dinner?
    Then sign up as a dinner participant. 
  • Would you like to enjoy a three-course dinner and cook a dish for 6 to 8 neighbours?  Then sign up as a participant and cook. You provide a starter or main course at your home. One of your neighbours cook the other course for you. The cost of preparing the dish will of course be reimbursed.  

 

Sign up
Please sign up by May 29, 2023, at wijkcromvliet@hotmail.com and let us know if you only want to join us for dinner or if you also want to cook a dish. After registration, we will contact all participants and cooks. Based on the registrations, we will create a schedule for the evening. 

We hope you will participate in the third neighbourhood dinner! 

Kind regards, 

Neighbourhood Committee Cromvliet 

 

Newsletter
Would you like to stay informed about all activities organized by the Cromvliet Neighbourhood Committee? Then sign up for the Cromvliet Newsletter at wijkcromvliet@hotmail.com